ช่องว่างระหว่างพารากราฟ/ระหว่างแถว

ลักษณะสำคัญของการสร้างสไลด์ คือ ข้อความที่นำเสนอจะต้องมีความเด่นชัด ดังนั้นนอกจากใช้แบบอักษร และขนาดอักษรโต สีเด่นชัด ยังต้องกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด หรือระยะห่างระหว่างพารากราฟให้อ่านได้ง่าย เห็นได้ชัด ซึ่งคำสั่งที่เกี่ยวข้องคือ Format, Paragraph… แล้วเลือกบัตรรายการ Indent & Spacing จากนั้นปรับค่า Spacing หรือ Line Spacing

  • คำสั่ง Spacing จัดระยะห่างระหว่างพารากราฟต่อพารากราฟ
  • คำสั่ง Line spacing จัดระยะห่างระหว่างบรรทัดต่อบรรทัด ในพารากราฟเดียวกัน

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.