แปลงข้อความภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก

ข้อความภาษาอังกฤษ สามารถสลับหรือแปลงเป็นตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก ได้โดยเลือกข้อความ จากนั้นเลือกคำสั่ง Format, Case/Characters ถ้าต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็เลือก Uppercase และถ้าต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ก็เลือก Lowercase


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.