พิมพ์ข้อความในกรอบข้อความ

เมื่อเข้าสู่โหมดการสร้างสไลด์ไม่ว่าจะเป็นโหมด Empty หรือ Template จะปรากฏกรอบพิมพ์ข้อความตามรูปแบบสไลด์ (Slide Layout) การพิมพ์ข้อความก็เพียงแต่คลิกเมาส์ในกรอบข้อความ จะปรากฏตัวชี้ตำแหน่ง (Cursor) ลักษณะการพิมพ์มีลักษณะเดียวกับการพิมพ์เอกสารทั่วไป

รูปแสดงกรอบข้อความในสภาวะการเลือก

การพิมพ์ข้อความในกรอบข้อความ มีหลักการดังนี้

  • ข้อความหัวเรื่อง ควรมีเพียงบรรทัดเดียว
  • ข้อความเนื้อหา ควรเป็นประเด็นหลัก ไม่ควรพิมพ์แบบพารากราฟ
  • แต่ละสไลด์ไม่ควรมีเนื้อหาเกิน 8 บรรทัด
  • ตัวอักษรที่ใช้นำเสนอ ควรเป็นตัวอักษรที่โต เห็นได้เด่นชัด
  • สีตัวอักษร จะต้องไม่กลืนไปกับสีพื้นสไลด์ (Background Color)
  • เนื้อหาที่ยังไม่จบรายการ แต่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้กดปุ่ม <Shift><Enter>
  • การย่อลำดับความสำคัญของหัวข้อ ให้ใช้ปุ่ม <Tab> และการปรับเลื่อนลำดับหัวข้อให้ใช้ปุ่ม <Shift><Tab> หรือใช้ปุ่มเครื่องมือ Promote/Demote

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.