เพิ่มสไลด์

โดยปกติ Impress จะสร้างสไลด์เริ่มต้น 1 สไลด์ การเพิ่มสไลด์ทำได้หลายวิธีดังนี้
วิธีที่ 1 คลิกปุ่มขวาของเมาส์ใน Slide Pane แล้วเลือกคำสั่ง New Slides

วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง Insert, Slide…

วิธีที่ 3 เปิดแถบเครื่องมือ Presentation จากนั้นคลิกปุ่ม Insert Slide…


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.