ปิดโปรแกรม

การปิดโปรแกรม ให้เลือกคำสั่ง File, Exit หรือกดปุ่ม Alt พร้อมกับปุ่ม F4 กรณีที่แฟ้มเอกสารสไลด์ยังไม่ได้บันทึก จะแจ้งให้บันทึกแฟ้มเอกสาร


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.