สร้างสไลด์จาก Wizard

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการยุ่งยากกับการสร้างสไลด์ด้วยตนเอง สามารถเลือก Presentation Wizard เครื่องมือช่วยออกแบบสร้างสไลด์ โดยโปรแกรมจะกำหนด Effect และหัวเรื่องที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

  • จากจอภาพ Autopilot คลิกเลือกรายการ From template

  • เลือกรูปแบบสไลด์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่การทำงาน Wizard

  • จอภาพที่ 2 ของ Wizard จะให้เลือกรูปแบบ Oulput จากรายการ Select an output medium จากนั้นคลิกปุ่ม Next

  • จอภาพที่ 3 เป็นการเลือก Effect ในการควบคุมการนำเสนอ และรูปแบบการนำเสนอ

  • ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดรายละเอียดของผู้สร้างสไลด์ เช่น ชื่อหน่วยงาน, หัวเรื่องสไลด์

  • ขั้นตอนสุดท้ายของการสไลด์แบบ Wizard ให้คลิกปุ่ม Create เพื่อเข้าสู่การสร้าง/ปรับแต่งสไลด์ต่อไป

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.