การเรียกโปรแกรม

การเรียกโปรแกรม OpenOffice.org Impres ก็มีลักษณะเดียวกับการเรียกใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Writer โดยคลิกปุ่ม Start, Program, OpenOffice.org 3.0, OpenOffice.org Impress ปรากฏหน้าต่างเริ่มต้นงาน AutoPilot ดังนี้

  • เลือกรูปแบบการสร้างงาน
    • Empty presentation สร้างสไลด์เปล่า
    • From template สร้างสไลด์โดยเลือกรูปแบบสำเร็จรูป
    • Open existing presentation เปิดแฟ้มเอกสารสไลด์ที่มีอยู่แล้ว
  • เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม Create เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงาน

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเรียกโปรแกรมด่วน (QuickStarter) แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนรายการ New Document หรือ Templates โปรแกรมจะเข้าสู่ระบบ AutoPilot เพื่อสร้างงานนำเสนอต่อไป

กรณีที่เรียกใช้งานโปรแกรม Writer หรือ Calc สามารถสร้าง Impress ได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง File, New, Presentation


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.