ความรู้เกี่ยวกับสื่อนำเสนอ

การฝึกอบรม หรือการนำเสนอโครงการทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ ย่อมหนีไม่พ้นการสร้าง “สื่อ” ประกอบการฝึกอบรม การนำเสนอด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากสื่อเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหาสาระของวิทยากร ผู้บรรยายไปยังผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ฟัง สื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้รับการอบรม ผู้ฟังสามารถจดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดียิ่งขึ้น

สื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม หรือนำเสนอโครงการต่างๆ เป็นได้ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อวัสดุ และวิธีการนำมาใช้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะความชำนาญให้เกิดขึ้นกับผู้รับการอบรม ผู้ฟังนั่นเอง

ในปัจจุบันสื่อนำเสนอต่างๆ มักจะอยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล หรือสไลด์ดิจิทัลที่สร้างด้วยโปรแกรมในกลุ่ม Presentation เช่น Microsoft Powerpoint, OfficeTLE Impress

คุณค่าของสื่อนำเสนอ

คำโบราณที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น…” และ “ภาพ 1 ภาพมีค่ามากกว่าคำพูดพันคำ” นับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า “สื่อนำเสนอ” เป็นเครื่องมือช่วยให้การฝึกอบรม การนำเสนอโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีอย่างแน่นอน เพราะสื่อนำเสนอที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Presentation สามารถนำเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไดอะแกรม เสียง และวีดิทัศน์ ช่วยให้การถ่ายทอดข้อความและเนื้อหาเป็นไปอย่างแจ่มแจ้ง และรวดเร็ว อีกทั้งมีความน่าสนใจด้วยเทคนิคการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Slide Transition, Animation เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า สื่อนำเสนอ มีคุณค่าดังนี้

 • ช่วยในการถ่ายทอดของวิทยากร
 • ช่วยในการเรียนรู้
 • ช่วยให้สามารถจดจำเนื้อหาได้เร็ว และนาน
 • สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และนำเสนอด้วยสื่อที่ตรงกับกลุ่มผู้ฟังได้มากที่สุด
 • สามารถเตรียมได้ก่อนล่วงหน้า
 • มีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าใครจะนำไปใช้ก็จะให้ความรู้เหมือนกัน
 • ใช้ระยะเวลาน้อยในการถ่ายทอด
 • วิทยากรมีความมั่นใจในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระนั้น
 • สามารถใช้กี่ครั้งกี่หนก็ได้
 • ช่วยให้มีความเพลิดเพลิน มีชีวิตชีวา

ผู้เขียน

 1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.