การนำเสนอพร้อมเสียงทั้งสไลด์

การนำเสนอสไลด์พร้อมให้มีเสียงเพลงบรรเลงตลอดการนำเสนอ สามารถทำได้โดย

1) คลิกเลือกสไลด์แรกของไฟล์สไลด์
2) คลิกแท็บ Slide Transition ด้านขวาของจอภาพ

3) เลือกรายการ Sound และเลือก Other sound… เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ และคลิกรายการ Loop until next sound พร้อมรายการ Automatically after…

ห้ามใช้คำสั่ง Insert, Sound นะครับ


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.