การติดตั้งฟอนต์

ตามประกาศของ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2553 ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น พบว่ามีปัญหาสืบเนื่องคือการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ STKS ขอนำเสนอวิธีการติดตั้งฟอนต์โดยคร่าวๆ ดังนี้ (เนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมและระบบแตกต่างกันออกไป)

1) ดาวน์โหลดฟอนต์จากเว็บไซต์ของ NSTDA แนะนำเก็บไว้บน Desktop ของ Microsoft Windows

2) เื่มื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น .zip เช่น 2689_fonts.zip
3) Unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยการคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ไอคอนไฟล์ .zip แล้วเลือกคำสั่ง 7zip, IZarc หรือ Winzip จากนั้นเลือกคำสั่งย่อย Extract to ..ชื่อโฟลเดอร์ ดังภาพ

4) ดับเบิลคลิกเ้ข้าไปในโฟลเดอร์ตามข้อ 3 เลือกไฟล์ฟอนต์ทุกไฟล์ แล้วคัดลอก (Copy)
5) เข้าไปยังโฟลเดอร์ Font ของ Microsoft Windows คือ C:\WINDOWS\Fonts แล้ววางไฟล์ฟอนต์ที่คัดลอกข้างต้น (Paste)

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งฟอนต์ครับ ทดสอบโดยเปิด Word เช่น OpenOffice.org Writer, Microsoft Word แล้วเลือกฟอนต์เช่น TH Sarabun ทดสอบการพิมพ์

เมื่อติดตั้งฟอนต์แล้ว ควรกำหนดให้เป็นฟอนต์ตามค่าระบบ (Default Font) ของโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น กำหนดใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK

ปัญหาการฝังฟอนต์ในเอกสาร OpenOffice.org

เนื่องจาก OpenOffice.org ยังไม่มีคำสั่งฝังฟอนต์ - Embed Font ดังนั้นในการส่งเอกสารที่ใช้ฟอนต์พิเศษ เช่น ไทยสารบรรณ ควรมีข้อความกำกับให้ผู้รับทราบการใช้ฟอนต์ การดาวน์โหลด และการติดตั้งฟอนต์ก่อนการเปิดแก้ไขหรือพิมพ์เอกสาร ดังนี้

เอกสารแนบสร้างด้วย OpenOffice.org และใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่มีฟอนต์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียด  
วิธีการติดตั้งได้ที่   http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-knowledge/2689-thai-gov-fonts 

ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.