การติดตั้ง The PKP Open Archives Harvester

การติดตั้ง The PKP Open Archives Harvester (กรณีศึกษาเครื่องแม่ข่ายเว็บจำลองด้วย XAMPP)

1) ดาวน์โหลด The PKP Open Archives Harvester จากเว็บไซต์ http://pkp.sfu.ca/harvester_download
2) unzip ไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วคัดลอกไปไว้ในโฟลเดอร์สำหรับเครื่องแม่ข่ายเว็บ เช่น C:\xampp\htdocs กรณี XAMPP เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เช่น onesearch
3) เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เข้าสู่ระบบติดตั้งด้วยคำสั่ง http://localhost/onesearch/index.php/install
4) ป้อนข้อมูลประกอบการติดตั้ง
5) ระบุข้อมูลการเข้ารหัสภาษา กรณีภาษาไทยให้เลือกทุกรายการเป็น UTF-8

6) ระบุข้อมูลผู้ดูแลเว็บ

7) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล กรณีตัวอย่างคือ MySQL

8) คลิกปุ่ม Install Harvester 2
9) การติดตั้งสมบูรณ์


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.