การดึงรายการทรัพยากรสารสนเทศจาก Archvies

เมื่อกำหนด Archives หรือรายการเว็บไซต์ที่สนับสนุน OAI-PMH แล้วขั้นตอนถัดไปก็คือ การดึงรายการทรัพยากรสารสนเทศจาก Archives ดังกล่าวมาเก็บและแสดงผลผ่านระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกรายการ Archives ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Manage

2) เลือกชุดทรัพยากรสารสนเทศจาก Sets กรณีที่ต้องการเลือกทุกชุดให้คลิก All sets หรือใช้ปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกเฉพาะชุดที่ต้องการหลายๆ ชุดได้
3) ระบุช่วงวันที่ที่สร้างเอกสาร แล้วคลิกปุ่ม Update metadata index โปรแกรมจะเริ่มเก็บรายการเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศมาไว้ในระบบ เพื่อเตรียมแสดงผลและบริการสืบค้นต่อไป

ที่เหลือก็เป็นเพียงขั้นตอนการเพิ่ม Archives และนำเข้าเมทาดาทาจาก Archives


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.