โปรแกรมในชุด GSDL

โปรแกรมที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเป็นเมนูคำสั่งจากปุ่ม Start คือ Programs (All Programs), Greenstone Digital Library Software v2.80

  • โปรแกรม Greenstone Editor for Metadata Sets เป็นโปรแกรมที่ช่วยออกแบบชุดเมทาดาทา
  • โปรแกรม Greenstone Librarian Interface เป็นโปรแกรมนำเข้าข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่บรรณารักษ์หรือผู้พัฒนาจะต้องเกี่ยวข้อง
  • โปรแกรม Greenstone Digital Library โปรแกรมจำลองระบบห้องสมุดดิจิทัลทำงานผ่านเว็บเบราวเซอร์ โดยจะแสดงคลังข้อมูลตาม Collection ที่ออกแบบพัฒนา

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.