Greenstone Librarian Interface ผู้ช่วยสำหรับบรรณารักษ์

หลังจากสำรวจเว็บไซต์ตัวอย่างของ Greenstone แล้ว ต่อไปจะเป็นการแนะนำวิธีสร้าง Collection เอกสารดิจิทัลด้วยโปรแกรม Greenstone Librarian Interface (GLI) ซึ่งเรียกได้จากคำสั่ง Start, Programs (All Programs), Greenstone Digital Library Software v2.80, Greenstone Librarian Interface


รูปแสดงจอภาพก่อนเข้าสู่ระบบ (ห้ามปิดหน้าต่างนี้)


รูปแสดงจอภาพทำงานของ GLIPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.