ส่งออก Collection เป็น CD, DVD

จุดเด่นของ Greenstone คือการส่งออก (Export) ผลงานให้อยู่ในรูปแบบ CD หรือ DVD เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบ Offline โดยเปิด Greenstone Librarian Interface แล้วเลือกคำสั่ง File, Write CD/DVD Image ปรากฏรายการเลือกดังนี้ เลือกรูปแบบการติดตั้ง

  • CD/DVD will install some file when used สร้างแผ่น CD/DVD ที่ติดตั้งระบบพร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  • CD/DVD will not install any files when use สร้างแผ่น CD/DVD ที่ทำงานกับแผ่น CD หรือ DVD โดยไม่ต้องติดตั้งลงคอมพิวเตอร์

เลือก Collection ที่ต้องการบันทึกใน CD/DVD สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ขึ้นอยู่กับความจุของ CD/DVD
เมื่อเลือกค่าการติดตั้งแล้วให้คลิกปุ่ม Write CD/DVD Image ซึ่งจะรายงานผลดังนี้ แสดงว่าการสร้างแฟ้ม Image สำหรับ CD/DVD เสร็จสมบูรณ์ โดยแฟ้มดังกล่าวเก็บไว้ที่ C:\Program Files\Greenstone\tmp\exported_collections ซึ่งพร้อมคัดลอกเขียนในแผ่น CD/DVD และเผยแพร่ใช้งานต่อไป


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.