ปรับแก้ไขข้อความหน้า Home

หน้า Home ของ Greenstone จะมีข้อความอธิบายเกี่ยวกับ Greenstone ท้ายของหน้าเว็บ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นข้อความที่ต้องการได้ การปรับแก้ไขข้อความดังกล่าว ทำได้โดยเปิดไฟล์ english2.dm ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Greenstone\macros ด้วย Text Editor จากนั้นเลื่อนไปหาบรรทัดคำสั่ง _textaboutgreenstone_ แก้ไขข้อความให้เป็นข้อความที่ต้องการ
_textaboutgreenstone_ เรียกว่า Macro เป็นชุดคำสั่งของ Greenstone มีลักษณะเป็นตัวแปรประเภทหนึ่ง กำกับด้วยเครื่องหมาย _ ทั้งหน้าและหลัง ค่าของ Macro จะต้องพิมพ์ในเครื่องหมาย { } และสามารถใช้ชุดคำสั่ง HTML ควบคุมได้ รูปแสดงคำสั่ง _textaboutgreenstone_ เดิม รูปแสดงคำสั่ง _textaboutgreenstone_ ที่ปรับแก้ไข
เมื่อปรับแก้ไขและบันทึกแฟ้ม english2.dm แล้วให้ Restart Library จะปรากฏผลเว็บดังนี้


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.