ปรับโฉมหน้าเว็บไซต์

วัตถุประสงค์

ศึกษาการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์

ความรู้เพิ่มเติม

การใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกเช่น GIMP หรือ Adobe PhotoShop

ฝึกปฏิบัติ

การเปลี่ยนเปลี่ยนกราฟิกส่วน Header ของหน้าเว็บไซต์
กราฟิกส่วน Header เป็นส่วนสำคัญที่บ่งชี้ถึงเจ้าของหรือลักษณะเว็บไซต์
การปรับเปลี่ยนจะต้องออกแบบกราฟิกให้เหมาะสมก่อน เมื่อออกแบบกราฟิกสำหรับ Header แล้วให้บันทึกด้วยฟอร์แมต GIF ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Greenstone\images โดยใช้ชื่อ gsdlhead.gif จากนั้น Reload หน้าเว็บไซต์ จะปรากฏ Header ใหม่ตามที่ออกแบบ ดังนี้
การปรับเปลี่ยนกราฟิกพื้นหลัง (Background Image) ของหน้าเว็บ
หน้าเว็บ GSDL ได้กำหนดกราฟิกพื้นหลังด้วยแฟ้มภาพชื่อ chalk.gif ซึ่งมีลักษณะภาพ ดังนี้
การเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำได้ง่ายๆ โดยเลือกภาพกราฟิกพื้นหลัง หรือสร้างภาพใหม่ และกำหนดชื่อแฟ้มภาพเป็น chalk.gif ไว้ในโฟลเดอร์ C:\Program Files\Greenstone\images เมื่อ Reload หน้าเว็บ กราฟิกพื้นหลังก็จะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ การปรับเปลี่ยนกราฟิกส่วนอื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกัน โดยแต่ละส่วนมีชื่อแฟ้มภาพ ดังนี้
ภาพกราฟิกพื้นหลัง ดาวน์โหลดได้ที่ http://stks.or.th/gallery
ปรับเปลี่ยนกราฟิกกำกับ Collection
เมื่อมีการสร้าง Collection ใดๆ ขึ้นมาใน Greenstone โปรแกรมจะสร้างลิงก์หน้าแรก และหัวเรื่องในหน้า Collection ให้อัตโนมัติ ลิงก์ที่ปรากฏในหน้าแรกปกติจะแสดงด้วยชื่อ Collection ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกราฟิกได้ เช่น Collection Bird โดยออกแบบกราฟิกแล้วนำเข้าผ่าน Greenstone Librarian Interface เลือกแท็บ Format และเลือกแฟ้มภาพให้กับรายการ URL to “home page” image แล้ว Reload เพื่อสังเกตผลที่ปรากฏ
รูปแสดงลิงก์ Collection เดิมที่เป็นข้อความ

รูปแสดงลิงก์ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพกำกับให้กับส่วน Header ของหน้า Collection Bird โดยระบุชื่อแฟ้มภาพในรายการ URL to “about page” image

รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นข้อความ

รูปแสดงชื่อ Collection ที่เป็นภาพกราฟิก


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.