สารบัญเอกสาร Word/PDF

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาการสร้างสารบัญเนื้อหาจากการปรับแต่ง Plug-ins

ข้อมูลต้นฉบับ

Collection Word and PDF

ฝึกปฏิบัติ

เอกสาร Word หรือ PDF ที่สร้างด้วยความสามารถ Style เมื่อนำเข้า Greenstone โปรแกรมสามารถนำ Style มาแปลงเป็นสารบัญและแยกเอกสารเป็นส่วนย่อย (Section) ให้อัตโนมัติ ดังนี้


เมื่อคลิกเลือกเอกสารที่มีสัญลักษณ์ กำกับ จะปรากฏผลดังนี้


ดังนั้นหากเอกสาร Word หรือ PDF สร้างด้วยความสามารถ Style จะทำให้ได้ห้องสมุดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้การนำความสามารถ Style มาสร้างเป็นสารบัญทำได้โดยคลิกแท็บ Design จากนั้นดับเบิลคลิกที่ WordPlug คลิกเลือกรายการ windows_scripting


ทำซ้ำกับ PDFPlug โดยคลิกเลือกรายการ use_sections


จากนั้น Build Collection อีกครั้ง

หมายเหตุ

  1. คำสั่งนี้จะได้ผลเมื่อคอมพิวเตอร์นั้นๆ ติดตั้ง Microsoft Office เท่านั้น แต่ยังไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้กับเอกสารภาษาไทย
  2. การสร้างเอกสาร Word ด้วย Style ศึกษาได้จาก http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=373&Itemid=31
  3. การแปลงเอกสาร PDF ในรูปแบบ Style ศึกษาได้จาก http://www.stks.or.th/elearning/index.php?mod=Courses&op=lesson_show&uid=&cid=44&eid=&sid=&lid=259

สำหรับเอกสาร Word ที่กำหนด Style ด้วยชื่ออื่นนอกเหนือ Heading 1, Heading 2 จำเป็นต้องระบุชื่อ Style ให้กับ WordPlug ทราบก่อน โดย

  • สร้าง Collection ใหม่ชื่อ Word Manual Style
  • เปลี่ยนโหมดการทำงานของ Librarian User Interface เป็น Library Systems Specialist ด้วยคำสั่ง File, Preferences, Mode

  • นำเข้าเอกสารจาก example\word_manual_style
  • คลิกแท็บ Design ดับเบิลคลิกที่ WordPlug คลิกเลือกรายการ window_scripting และระบุชื่อ Style ที่สร้างไว้ในรายการต่างๆ ดังนี้

level1_header:(ChapterTitle|AppendixTitle)
level2_header: SectionHeading
level3_header: SubsectionHeading
title_header: ManualTitle


ชื่อ Style ต้องตรวจสอบจากเอกสารต้นฉบับ Word

  • Build Collection และทดสอบการแสดงผลPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.