จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Bookshelves

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาการปรับแต่งการแสดงผลโดยจัดกลุ่มแฟ้มเอกสารและแสดงผลด้วย Bookshelves

ข้อมูลต้นฉบับ

example\Word_and_PDF

ฝึกปฏิบัติ

  • เปิด Greenstone สร้าง Collection ใหม่ ชื่อ Word and PDF Collection
  • นำเข้าเอกสารจาก example\ Word_and_PDF
  • เพิ่มข้อมูลให้กับ dc.Creator ระบุได้หลายรายชื่อต่อเอกสารโดยกดปุ่ม <Enter>

  • สร้างเมนูแสดงผลจาก dc.Creator โดยคลิกแท็บ Design แล้วเลือกคำสั่ง Browsing Classifiers เพิ่ม AZCompactList ที่ควบคุมด้วย dc.Creator (หากมีมีข้อมูลใน ex.Creator ก็สามารถกำหนดร่วมได้โดยเพิ่มและคั่นด้วย , )

  • Build Collection แล้วแสดงผลข้อมูล


Greenstone จะแสดงผลข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มจากรายชื่อใน dc.Creator เมื่อคลิกที่ชื่อจะปรากฏรายการ ดังนี้


สามารถคลิกซ้ำที่รายชื่อเพื่อกลับคืนสู่สภาพก่อนหน้า

  • เพื่อให้การแสดงผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มคำสั่งแสดงจำนวนเอกสารในแต่ละหมวดรายชื่อ โดยคลิกแท็บ Format จากนั้นเลือก Format Features แล้วเพิ่มคำสั่ง {If}{[numleafdocs],<td><i>([numleafdocs])</i></td>} ต่อท้ายคำสั่งที่มีอยู่เดิม ดังนี้


ผลลัพธ์ที่ปรากฏ ดังนี้

  • นอกจากนี้ยังสามารถแสดงชื่อผู้แต่งทุกรายชื่อในแต่ละเอกสาร โดยเพิ่มคำสั่ง [sibling:dc.Creator] ดังนี้


จะปรากฏผลลัพธ์ ดังนี้


Greenstone จะคั่นแต่ละรายชื่อด้วยช่องว่าง แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนี้
[sibling(All'<br/>'):dc.Creator] แสดง 1 รายชื่อต่อบรรทัด หรือ
[sibling(All', '):dc.Creator] คั่นรายชื่อด้วย ,


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.