การสร้างคลังข้อมูลมัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาการสร้าง Collection จากสื่อมัลติมีเดียฟอร์แมตต่างๆ
 2. ศึกษาการกำหนดค่า MIME สำหรับ Unknown Plug

ข้อมูลต้นฉบับ

data/multimedia

ฝึกปฏิบัติ

 • สร้างคลังข้อมูลใหม่ด้วยคำสั่ง File, New…
 • เลือกข้อมูลตัวอย่างจาก data\multimedia
 • โปรแกรมสอบถามการเพิ่ม Plugins ดังนี้

 • สั่ง Build Collection แล้ว Preview แต่เมื่อคลิกแสดงผลจะพบว่าแสดงข้อมูลเพียงรายการเดียวที่เป็นฟอร์แมต MP3 เนื่องจากฟอร์แมตอื่นไม่มี Plugin ควบคุมการแสดงผล

 • กรณีนี้จำเป็นต้องเพิ่มค่าควบคุมการแสดงผลให้กับฟอร์แมตอื่น โดย
  • คลิกแท็บ Design เลือกรายการ Select plugin to add: เป็น UnknownPlug จากนั้นคลิกปุ่ม Add Plugin…

 • ปรากฏรายการควบคุมการแสดงผล ดังนี้

 • เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG
  • กำหนดค่าfile_format เป็น MPEG
  • กำหนดค่า mime_type เป็น video/mpeg
 • เพิ่ม UnknownPlug สำหรับแสดงผล MPEG
  • กำหนดค่าfile_format เป็น Flash
  • กำหนดค่า mime_type เป็น application/x-shockwave-flash
 • สั่ง Build Collection แล้ว PreviewPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.