คลังข้อมูลออนไลน์ด้วย GreenStone

วัตถุประสงค์

ศึกษาการสร้าง Collection โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ข้อมูลต้นฉบับ
http://englishhistory.net/tudor/citizens/

ฝึกปฏิบัติ

เอกสารรูปแบบหนึ่งของ e-Library คือเอกสาร html หรือเอกสารที่อยู่ในรูปของเอกสารเว็บที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันนับเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งกำลังประสบปัญหาการเข้าถึง เนื่องจากไม่มีการจัดหมวดหมู่ สืบค้นได้ยาก ดังนั้นการรวบรวมเอกสารเว็บด้วย GreenStone จะเป็นการสร้างคลังข้อมูลออนไลน์ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กำหนดหมวดหมู่ได้ตามต้องการ และกำหนดข้อมูลสนับสนุนการสืบคืนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Collection

 • เข้าสู่ GreenStone Librarian Interface
 • สร้างชุดข้อมูลใหม่ (Collection) โดยคลิกเลือกรายการ Documents in Greenstone Collectionsแล้วคลิกเมนูคำสั่ง File, New…

 • ระบุชื่อ Collection ในรายการ Collection title: เช่น English History
 • ระบุคำอธิบาย Collection ในรายการ Description of content
 • จากนั้นคลิกปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์

ขั้นตอนนี้เป็นการระบุ URL เพื่อให้ GreenStone เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วสำรวจข้อมูลของเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลเตรียมทำ Collection โดย

 • คลิกที่แท็บรายการ Download

 • ระบุ url ของเว็บไซต์ในรายการ url แล้วคลิกปุ่ม Download

 • GreenStone จะสำรวจและเก็บข้อมูลจาก URL ที่ระบุ และแสดงผลผ่านแท็บ Gather ในส่วน Downloaded Files

 • สร้างคลังข้อมูลออนไลน์จากเว็บ ก็ทำได้โดยเลือกโฟลเดอร์ englishhistory.netแล้วลากมาวางในรายการ Collection (จอภาพด้านขวา)

 • เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง Collection ได้แล้ว ให้คลิกที่แท็บ Create และคลิกที่ปุ่ม Build Collection

 • รอสักครู่ จึงคลิกปุ่ม Preview Collection เพื่อแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.