ปรับแก้ไข Icon แสดงผล

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาการสร้าง Collection จากเอกสาร OpenOffice.org
  2. ศึกษาการปรับแต่ง Icon กำกับการแสดงผล

ข้อมูลต้นฉบับ

data\openoffice

ฝึกปฏิบัติ

  1. เปิด Greenstone สร้าง Collection ใหม่ ชื่อ OpenOffice.org Collection
  2. นำเข้าเอกสารจาก example\openoffice โดยโปรแกรมจะแสดงการเพิ่ม Plug-ins ดังนี้

  1. เมื่อ Build Collection และแสดงผลจะพบว่า Greenstone ไม่ได้กำหนด Icon แทนแฟ้มเอกสารในการแสดงผล โดย Greenstone จะแสดงด้วยภาพตัวอย่าง (Preview) ของเอกสาร ดังนี้

อย่างไรก็ตามสามารถปรับแก้ไขได้โดยสร้างภาพแทน Icon สำหรับ OpenOffice.org (ตัวอย่างภาพ images\OOo.jpg) แล้วคัดลอกไปไว้ที่ Greenstone\images จากนั้นแก้ไข Format Features ด้วยคำสั่งดังนี้
[ex.srclink]<img src=“images/OOo.jpg” border=0>[ex./srclink]

เมื่อปรับการแสดงผลจะปรากฏดังนี้.Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.