ฟอร์แมตภาพ

ภาพที่นำมาสร้างคลังภาพด้วย GreenStone นั้นสามารถใช้ได้เกือบทุกฟอร์แมต อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่สนใจสร้างคลังภาพเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ควรกำหนดคุณสมบัติของภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ก่อน เพื่อความรวดเร็วในการเรียกชมผ่านเว็บ
ฟอร์แมตภาพที่เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บ ได้แก่ GIF, JPEG และ PNG ดังนั้นหากต้นฉบับภาพเป็นฟอร์แมตอื่น ควรแปลงฟอร์แมตก่อนนำมาสร้างคลังเอกสาร และควรกำหนดคุณสมบัติของภาพแต่ละฟอร์แมตให้เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

GIF

GIF (Graphics Interchange Format) เป็นฟอร์แมตดั้งเดิมของภาพในเอกสารเว็บ เหมาะสำหรับภาพขาวดำ ภาพลายเส้น หรือมีสีไม่มากนัก พัฒนาโดยบริษัท CompuServe จัดเป็นไฟล์ภาพสำหรับการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรก เนื่องจากมีลักษณะเด่น คอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows หรือ Unix สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพสกุลนี้ได้ มีขนาดไฟล์ต่ำ สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดที่เรียกว่า Interlaced รวมทั้งความสามารถด้านการนำเสนอาพเคลื่อนไหว (GIF Animation)

JPEG

JPEG (Joint Protographic Experts Group) เป็นฟอร์แมตภาพที่สนับสนุนภาพสี ภาพที่ต้องการความคมชัด สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit และคุณสมบัติอื่นๆ อีกเช่น คอมพิวเตอร์ทุกระบบ สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพสกุลนี้ได้ สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณหลัก (Lossy compression) โดยนำบางส่วนของภาพที่ซ้ำซ้อนออกไป คงไว้เฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive คล้าย Interlaced อย่างไรก็ตามไฟล์ภาพสกุลนี้ก็มีจุดด้อย คือ พื้นของภาพโปร่งใสไม่ได้และหากมีการบันทึกซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปด้วย

PNG

PNG (Portable Network Graphics) เป็นฟอร์แมตภาพใหม่ ที่นำคุณสมบัติเด่นของ GIF และ JPEG มาผสมรวมกัน ทำให้ภาพในสกุลนี้แสดงผลสีได้มากกว่า 256 สี และยังสามารถทำพื้นภาพให้โปร่งใสได้ จึงเป็นไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันด้วยอีกสกุลหนึ่ง


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.