This is an old revision of the document!
—-

การทำงานกับรูปภาพ

การสร้างคลังภาพด้วย GreenStone จะต้องติดตั้งโปรแกรม ImageMagic ก่อนโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.imagemagick.org เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ Plugin จัดการรูปภาพชื่อ ImagePlug เป็นส่วนเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรม GreenStone

เตรียมภาพใช้งาน

การสร้างภาพนอกจากใช้ภาพที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างใหม่ด้วยโปรแกรมกราฟิก ยังสามารถเตรียมภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นได้เช่น ภาพถ่ายที่ผ่านเครื่องกราดภาพ (Scanner) หรือภาพจากกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera)

ภาพถูกใจกับ Scanner

สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้ ในปัจจุบันสแกนเนอร์แบ่งได้ 3 รูปแบบคือ

  • แบบใส่กระดาษแล้วกระดาษจะเลื่อนผ่านหัวสแกนเอง เรียกว่า Sheet - Fed Scanner
  • แบบวางกระดาษแล้วให้หัวสแกนเลื่อนอ่านข้อมูลจากกระดาษ โดยกลไกการทำงานคล้ายๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร เรียกว่า Flatbed Scanner
  • แบบสแกนจากด้านบน โดยวางหนังสือบนแท่นที่ทำมุมองศาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับเอกสารเก่า หรือเอกสารที่ไม่ต้องการถอดเล่ม

แม้ว่าสแกนเนอร์จะมีหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แต่การใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก ความรู้ในการใช้สแกนเนอร์รุ่นหนึ่ง ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่นได้เช่นกัน โดยมีหลักการสแกนพื้นฐานดังนี้

  • เลือกโหมดภาพที่เหมาะสม – โดยปกติสแกนเนอร์จะตรวจสอบประเภทของข้อมูลที่จะสแกนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากนำเอกสารเนื้อหาหนังสือไปสแกน โปรแกรมจะกำหนดโหมดเป็นขาวดำ หรือลายเส้น แต่ถ้านำภาพถ่ายไปสแกน ก็จะใช้โหมดสี อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เช่นกัน
  • กำหนดความละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน – ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution ไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไป โดยเฉพาะถ้าต้องการนำมาใช้งานกับเว็บเพจ เพราะทำให้เสียเวลาสแกนนานเกินไป รวมทั้งเสียพื้นที่ในการจัดเก็บภาพ
  • กำหนดขนาดของภาพให้เหมาะสม - ขนาดของภาพ (Size) สำหรับการทำเว็บ ควรกำหนดให้เท่ากับภาพต้นฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาพเบลอในขั้นตอนการตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่งภาพPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.