Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.


gsdl:0013 2009/08/17 22:35 gsdl:0013 2009/09/16 13:35 current
Line 6: Line 6:
การสร้างภาพนอกจากใช้ภาพที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างใหม่ด้วยโปรแกรมกราฟิก ยังสามารถเตรียมภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นได้เช่น ภาพถ่ายที่ผ่านเครื่องกราดภาพ (Scanner) หรือภาพจากกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) การสร้างภาพนอกจากใช้ภาพที่มีอยู่เดิม หรือการสร้างใหม่ด้วยโปรแกรมกราฟิก ยังสามารถเตรียมภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นได้เช่น ภาพถ่ายที่ผ่านเครื่องกราดภาพ (Scanner) หรือภาพจากกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera)
-ภาพถูกใจกับ Scanner + 
-สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้ ในปัจจุบันสแกนเนอร์แบ่งได้ 3 รูปแบบคือ   +
-  * แบบใส่กระดาษแล้วกระดาษจะเลื่อนผ่านหัวสแกนเอง เรียกว่า Sheet - Fed Scanner  +
-  * แบบวางกระดาษแล้วให้หัวสแกนเลื่อนอ่านข้อมูลจากกระดาษ โดยกลไกการทำงานคล้ายๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร เรียกว่า Flatbed Scanner +
-  * แบบสแกนจากด้านบน โดยวางหนังสือบนแท่นที่ทำมุมองศาที่เหมาะสม เหมาะสำหรับเอกสารเก่า หรือเอกสารที่ไม่ต้องการถอดเล่ม +
-แม้ว่าสแกนเนอร์จะมีหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แต่การใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก ความรู้ในการใช้สแกนเนอร์รุ่นหนึ่ง ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่นได้เช่นกัน โดยมีหลักการสแกนพื้นฐานดังนี้ +
-  * เลือกโหมดภาพที่เหมาะสม – โดยปกติสแกนเนอร์จะตรวจสอบประเภทของข้อมูลที่จะสแกนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากนำเอกสารเนื้อหาหนังสือไปสแกน โปรแกรมจะกำหนดโหมดเป็นขาวดำ หรือลายเส้น แต่ถ้านำภาพถ่ายไปสแกน ก็จะใช้โหมดสี อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เช่นกัน  +
-  * กำหนดความละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน – ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution ไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไป โดยเฉพาะถ้าต้องการนำมาใช้งานกับเว็บเพจ เพราะทำให้เสียเวลาสแกนนานเกินไป รวมทั้งเสียพื้นที่ในการจัดเก็บภาพ  +
-  * กำหนดขนาดของภาพให้เหมาะสม -  ขนาดของภาพ (Size) สำหรับการทำเว็บ ควรกำหนดให้เท่ากับภาพต้นฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาพเบลอในขั้นตอนการตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่งภาพ +

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.