การระบุ Web Meta Tag ในเอกสาร HTML

เอกสาร HTML ควรระบุ Metadata ที่เรียกว่า Web Meta Tag ภายใน <head> Section ดังนี้

<html> <head> <title>ชื่อเว็บ</title> <meta name="description" content="ข้อความอธิบายเว็บ" /> <meta name="keywords" content="คำค้น 1, คำค้น 2, …" /> <meta name="author" content="ชื่อผู้พัฒนาเว็บ" /> </head> … </html>


Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.