Dublin Core กับ Greenstone

Dublin Core Metadata (DC, dc.) เป็น Metadata มาตรฐานชุดหนึ่งที่พัฒนาเพื่อใช้สำหรับการบริหารทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ ดังนั้น Greenstone จึงเลือกใช้ DC เป็น Metadata มาตรฐานของโปรแกรม และอนุญาตให้เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นของทรัพยากรเข้าไปในรายการของ DC แต่ละชุดรายการ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ชุด (Elements)

Greenstone กำหนดรายการของ DC โดยนำหน้าด้วย dc. (ตัวพิมพ์เล็ก) ตามด้วยรายการ DC (ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่) การป้อนรายการใน DC ให้คลิกที่รายการเมทาดาทาที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อมูล หากรายการใดมีมากกว่า 1 ชุดให้กดปุ่ม <Enter> เพื่อเพิ่มชุดรายการได้ เช่น

ข้อมูลของ Metadata แต่ละไฟล์จะเก็บไว้ใน Existing values for … เป็นลักษณะของรายการเลือกที่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการกำหนดค่าสำหรับไฟล์อื่นๆ

เมื่อสั่ง Build Collection โปรแกรม Greenstone จะดึงข้อมูลใน dc. ไปแสดงแทนข้อมูลเดิมที่ดึงจาก Extracted MetadataPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.