ชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์

ชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
  2. หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
  3. หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน

กลุ่มหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์

เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน ทรัพย์สินทางปัญญา
Title (ชื่อเรื่อง) Format (รูปแบบ) Creator (เจ้าของผลงาน)
Subject (หัวเรื่อง) Language (ภาษา) Contributor (ผู้ร่วมงาน)
Source (ต้นฉบับ) Identifier (รหัส/ตัวบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศ) Publisher (สำนักพิมพ์)
Description (ลักษณะ) Date (ปี) Right (สิทธิ)
Relation (เรื่องที่เกี่ยวข้อง) . .
Coverage (ขอบเขต) . .
Type (ประเภท) . .

ความหมาย

ทั้งนี้แต่ละรายการ (Element) มีความหมายดังนี้

Element คำจำกัดความ คำอธิบาย
Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ ชื่อที่ปรากฏในหน้าปกในหนังสือ
Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร เจ้าของงานหมายความรวมถึงบุคคล องค์การ หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง
Subject หัวข้อของเนื้อหาของทรัพยากร ปกติหัวเรื่องจะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิขาที่บรรยายหัวข้อของทรัพยากร
Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร บทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ
Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น สำนักพิมพ์หมายความรวมถึงบุคคล องค์การ หรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรม หรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง
Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร ผู้ร่วมงานหมายความรวมถึงบุคคล องค์การ หรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ผู้ร่วมงานที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง
Date ปีที่จัดพิมพ์ เผยแพร่เอกสาร แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 คือ YYYY-MM-DD เช่น วันที่ 11เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้ระบุเป็น 2550-12-11 หรือ 2007-12-11
Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาทรัพยากร หรือประเภทของสารสนเทศ
Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร รายละเอียดทางกายภาพของทรัพยากร ได้แก่ จำนวนหน้า ภาพประกอบ ขนาดของทรัพยากร
Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้นๆ เช่น URL URN ISBN หรือ เลขเรียกหนังสือ (Call No.)
Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน .
Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหาของทรัพยากร .
Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง .
Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร ระยะเวลาหรือขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร ได้แก่ สถานที่ตั้ง ชื่อสถานที่ หรือชื่อภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา (ป้ายบอกช่วงเวลา) วันที่ ช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุม หรือ ขอบเขตอำนาจการบริหารการปกครอง
Right ข้อมูลผู้มีสิทธิในหรือเหนือทรัพยากร สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิทรัพย์สินต่างๆPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.