การแสดงผล Collection

คลังเอกสาร Word ที่สร้างด้วย Greenstone จะมีปุ่มควบคุมการแสดงผลตามค่ากำหนด (Default) 2 รูปแบบคือ การแสดงผลด้วยชื่อเรื่อง (Title) และแสดงผลด้วยชื่อแฟ้มเอกสาร (Filename)

เมื่อคลิกรายการ filename จะพบว่า Greenstone สร้าง Collection จากแฟ้มเอกสารที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข โดยเรียงตามอักษร A – Z แฟ้มเอกสารชื่อภาษาไทยจะไม่ถูกนำมาแสดงผล

เอกสารถูกนำเข้า 3 แฟ้ม แต่มี 1 แฟ้มทื่ชื่อเป็นภาษาไทย จึงไม่นำมาแสดงผล

เมื่อคลิกเลือกรายการ title จะเป็นการแสดงรายชื่อเอกสารด้วยชื่อเรื่องเอกสาร (title) โดยจะปรากฏเพียงรายการเดียวที่แสดงหัวเรื่องเอกสาร ส่วนอีกรายการแสดงด้วยคำว่า Untitled แสดงว่าไม่ได้ระบุชื่อเรื่องเอกสารนั่นเอง

การแสดงผลของ Greenstone มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่

  • นำชื่อเรื่องเอกสาร (Title) มาใช้ (แสดงผล/สืบค้น) โดยอัตโนมัติ
  • สร้างลิงก์ไปยังเอกสารฉบับจริง โดยคลิกที่ไอคอน
  • แปลงเอกสารต้นฉบับ เป็น Text format โดยกำหนดในโปรแกรมได้ให้เป็นรูปแบบใด เช่น HTML หรือ Plain Text ทำให้สะดวก (รวดเร็ว) ในการสืบค้น โดยคลิกที่ไอคอน

Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.