ห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library: DL) คือ การเก็บรวบรวมเอกสารฟอร์แมตดิจิทัลเป็นหมวดหมู่ ที่เรียกว่า Collection เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึง โดยอาจจะพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library Management System: DLMS) ขึ้นมาเอง หรือจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้


รูปแสดงระบบบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล

Greenstone ซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลที่น่าสนใจมากซอฟต์แวร์หนึ่ง มีความสามารถจัดเก็บ และสร้างคลังเอกสารดิจิทัล บริหารจัดการได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเผยแพร่ผ่าน CD-ROM ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) คือ ความเข้ากันได้ในการทำงานของมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ (Standards/Protocols) โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับโปรแกรม Dspace รวมทั้งรองรับ Metadata หลากหลายระบบ เช่น

  • Dublin Core (qualified and unqualified)
  • RFC 1807
  • NZGLS (New Zealand Government Locator Service)
  • AGLS (Australian Government Locator Service)

อีกทั้งบรรณารักษ์สามารถกำหนด Metadata ชุดใหม่ได้ตามต้องการผ่านโปรแกรม Greenstone's Metadata Set Editor เช่น XML, MARC, CDS/ISIS, ProCite, BibTex, Refer, OAI, DSpace, METS และอื่นๆ

ระบบติดต่อกับผู้ใช้ของ Greenstone มี 2 ระบบ คือระบบติดต่อกับผู้ใช้ทั่วไป (End user) ที่เน้นการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และระบบติดต่อกับบรรณารักษ์ (Librarian User Interface) ที่ทำงานในโหมด Java สามารถสร้างและนำเข้าข้อมูลหลากหลายฟอร์แมต เช่น PDF, PostScript, Word, RTF, HTML, Plain text, Latex, ZIP archives, Excel, PPT, Email (various formats), source code, GIF, JIF, JPEG, TIFF, MP3 audio, Ogg Vorbis audio, MPEG, MIDIPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.