การเริ่มสร้าง Collection

เพื่อให้เห็นภาพการสร้าง Collection ห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone ได้ชัดขึ้น ขอนำเสนอตัวอย่างจากการสร้าง Collection เอกสารดิจิทัลฟอร์แมต Microsoft Word ดังนี้
การสร้าง Collection

  • เข้าสู่ Greenstone Librarian Interface
  • สร้าง Collection ใหม่โดยคลิกเลือกเมนูคำสั่ง File, New…
  • ปรากฏส่วนสร้าง Collection ใหม่ ระบุชื่อ Collection ในรายการ Collection title: เช่น Word (ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  • จากนั้นระบุคำอธิบาย Collection ในรายการ Description of content
  • คลิกปุ่ม OKเพื่อเข้าสู่การสร้าง CollectionPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.