การติดตั้ง Java Runtime

การติดตั้ง Java Runtime

  • โดยดับเบิลคลิกโปรแกรม jre-1_5_0-windows-i586.exe ปรากฏหน้าจอดังนี้

  • เลือก I accept … เพื่อยอมรับเงื่อนไขของโปรแกรม แล้วคลิกปุ่ม Next

  • เลือกรูปแบบการติดตั้ง ในที่นี้ให้เลือกแบบ Typical แล้วคลิกปุ่ม Next

  • คลิกปุ่ม Finish เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จ
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.