การติดตั้งโปรแกรม Greenstone

โปรแกรม Greenstone สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.greenstone.org ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 คือ รุ่น 2.80 การติดตั้งโปรแกรม Greenstone ทำได้หลายวิธี ดังนี้

  1. การติดตั้งแบบ Stand alone บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (Microsoft Windows) หรือ Local Libraryซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกหัดใช้งานโปรแกรม Greenstone ในห้องปฏิบัติการ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทั่วไป โดยไม่ต้องมายุ่งยากกับการปรับแต่งระบบด้วยการจำลองระบบบริหารจัดการแม่ข่ายเว็บ (Web Server)
  2. การติดตั้งแบบจำลองระบบบริหารจัดการแม่ข่ายเว็บ (Web Server Simulation) สามารถทำได้ทั้งคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์ส และระบบยูนิกซ์ ทั้งนี้ขอแนะนำการจำลองแม่ข่ายเว็บสำหรับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์สเป็นหลักผ่านโปรแกรม AppServ และ IIS
  3. การติตตั้งบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บระบบจริง (Real Web Server) ทั้งนี้ควรประสานงานกับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายเว็บ (Web System Administrator) ด้วยทุกครั้งPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.