การแก้ไขปัญหาสืบค้นภาษาไทย เบื้องต้น

เนื่องจาก Greenstone ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการตัดคำภาษาไทย ส่งผลให้ระบบสืบค้นไม่สามารถค้นจากบางส่วนของคำได้ เช่น การพัฒนาวิจัย หากค้นด้วยคำว่า “วิจัย” จะไม่ปรากฏผลการสืบค้น ซึ่งสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้โดย การเพิ่มรายการคำค้นไว้ใน dc.Subject and Keywords แยกเป็นรายคำ ดังตัวอย่าง


ผู้เขียน

  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.