การแสดงผลแบบหมวดหมู่ด้วยชื่อเรื่องภาษาไทย

เนื่องจากโปรแกรม Greenstone ยังไม่รองรับการทำงานกับภาษาไทยเต็มร้อย เมื่อระบุ dc.Title เป็นภาษาไทย และกำหนดรูปแบบการแสดงผลแบบ AZ-CompactList ดังภาพ

โปรแกรมก็ยังไม่สามารถจัดกลุ่มชื่อเรื่องเอกสารเป็น ก. ข. ค. ให้ได้ โดยจะแสดงผลเป็นหน้าว่าง ดังนี้

ปัญหาการแสดงผลชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย

ทั้งนี้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดย

1) ระบุชื่อเรื่องภาษาไทยในรูปแบบ Hierarchy โดยใช้พยัญชนะแรกของชื่อเรื่องนำ ตามด้วยเครื่องหมาย | และต่อท้ายด้วยชื่อเรื่องที่ต้องการ ดังนี้

2) ทำซ้ำกับรายการอื่นตามข้อ 1)
3) คลิกเลือก Design, Browsing Classifiers เลือกรูปแบบการแสดงผลแบบ Hierarchy กำกับด้วย dc.Title ดังนี้

4) จากนั้นคลิก Create แล้ว Build Collection จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏรายการย่อย ดังนี้

ลองนำไปปรับใช้กับรายการลักษณะอื่นๆ ได้ครับ


ผู้เขียน

  1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.