ห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone

ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library: DL) คือ การเก็บรวบรวมเอกสารฟอร์แมตดิจิทัลเป็นหมวดหมู่ ที่เรียกว่า Collection เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึง โดยอาจจะพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library Management System: DLMS) ขึ้นมาเอง หรือจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็ได้


รูปแสดงระบบบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัล


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.