การปรับแก้ไข GSDL Help

โดยปกติ GSDL จะมีปุ่ม Help เพื่อช่วยแนะนำการใช้งาน

แต่ก็สามารถปรับเนื้อหาของ Help ให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยแก้ไขตัวแปร _texthelp?????_ จาก macros/english.dm

โดยปรากฏผลจากการแก้ไขดังนี้

และหากต้องการปิดปุ่ม Preference ให้หาตัวแปร _preflink_ จากไฟล์ help.dm แล้วลบออก


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ืทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.