> สร้างสรรค์งานกราฟิก

เว็บกราฟิก (Graphics design for Web)

เว็บไซต์ สื่อนำเสนอที่มีอิทธิพลสูงมากสื่อหนึ่งของโลกยุคไซเบอร์ เน้นการนำเสนอทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพยนตร์ องค์กรต่างๆ สถานศึกษา บุคคลที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ต่างให้ความสนใจกับการนำเสนอข้อมูล ผลงานในรูปของสื่อชนิดนี้มากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บให้ดูน่าสนใจ นอกจากข้อความที่มีคุณค่า ก็คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นำมาตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนาหลายๆ คน บ้างก็นำภาพสำเร็จมาใช้งาน บ้างก็นำภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop, PhotoImpact, Paint Shop เป็นต้น


หน้าเว็บที่มีแต่เนื้อหาข้อความ


หน้าเว็บที่มีภาพประกอบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก คือ กราฟิกที่นำคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ ตั้งแต่การเตรียมการ ออกแบบ นำเสนอ ใช้งาน การทำภาพกราฟิกเพื่อใช้ในงานเว็บ เป็นรูปแบบหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก มีหลักการเฉพาะแตกต่างไปจากงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องความละเอียดของภาพ (Resolution) ที่ใช้เพียง 72 dpi หรือจำนวนสีที่ใช้แสดงผล เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาถึง ลักษณะเฉพาะในการใช้ PhotoShop สร้างกราฟิกในงานเว็บ จึงเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์

ภาพกราฟิก หรือรูปกราฟิกที่นำมาใช้ในการทำเว็บเพจ หรือนำมาใช้ในอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นไฟล์ลักษณะเฉพาะ ปัจจุบันนิยมใช้กัน 3 ฟอร์แมต คือ

  • ไฟล์ฟอร์แมต JPEG (Joint Photographer’s Experts Group File)
  • ไฟล์ฟอร์แมต GIF (Graphics Interlace File)
  • ไฟล์ฟอร์แมต PNG (Portable Network Graphics)

ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.