ความรู้เกี่ยวกับ Watermark

เนื่องจากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet)ทำให้ข้อมูลจากแหล่งหนึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และถ้าหากข้อมูลนั้นๆ ถูกคัดลอกและเผยแพร่ต่อไปโดยมิได้รับอนุญาติจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ก็จะทำให้เจ้าของข้อมูลที่แท้จริงเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ดังนั้นเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยมิชอบธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้งานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางปัญญา โดยมิให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ นำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งก็คือการจดลิขสิทธิ์ (Copyright) ที่จะเป็นหลักฐานในการยืนยันถึงความเป็นเจ้าของต่องานหนึ่งๆ

การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิทัล (Digital Watermarking) เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิทัลมีเทคนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ การนำข้อความแสดงความเป็นเจ้าของ หรือภาพโลโก้หน่วยงาน แปะไว้ในรูปภาพที่ต้องการเผยแพร่ จนถึงขั้นสูงคือการฝังข้อมูลดิจิทัลผนวกไว้กับรูปภาพ อันต้องใช้เครื่องมือระดับสูง

การใส่ลายน้ำในภาพ
ตัวอย่างภาพที่มีการใส่ Watermark

วิธีที่นิยมใช้ในประเทศไทย และไม่ต้องลงทุนมาก ก็คือการทำลายน้ำดิจิทัลประเภทแปะภาพหรือข้อความแสดงลิขสิทธิ์บนภาพที่ต้องการเผยแพร่Personal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.