> สร้างสรรค์งานกราฟิก

ขนาดของภาพ

การกำหนดค่าเกี่ยวกับ Width และ Height ของภาพ จะต้องสัมพันธ์กับ Screen Area ของจอภาพ และลักษณะ Layout ของหน้าเว็บที่กำหนดไว้ด้วยเสมอโดยปกติจอภาพ 14 นิ้ว มี Screen Area ได้ 3 ลักษณะ คือ 640 x 480 pixel, 800 x 600 pixel และ 1024 x 768 pixel

ดังนั้นก่อนจะสร้างภาพกราฟิก ควรวางแผนก่อนว่า เว็บที่จะนำเสนอ ต้องการให้แสดงผลได้ดีที่สุดบนจอภาพที่มี Screen Area เท่าใด เช่น ต้องการให้เว็บที่พัฒนาแสดงผลบนจอภาพขนาด 800 x 600 pixel ภาพกราฟิกที่สร้างไม่ควรมีความยาวถึง 800 pixel เพราะโปรแกรมเบราว์เซอร์มีจะค่ากำหนดเกี่ยวกับ Margin เสมอ ตลอดจนจะต้องมี Scroll Bar ดังนั้นค่าความยาวที่เหมาะสมสำหรับจอภาพขนาด 800 x 600 pixel คือไม่เกิน 780 pixel เป็นต้น สำหรับความสูงไม่มีข้อกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในหน้าเว็บนั้นๆ

ตรวจสอบขนาดของจอภาพที่ใช้งาน

คลิกขวาบน Desktop เลือกคำสั่ง Properties เลือกบัตรรายการ Settings

Truehits เครื่องมือช่วยเหลือ

ขนาดของจอภาพที่ใช้มักจะเปลี่ยนไปตามยุคและเทคโนโลยี โดยก่อนหน้านี้จอภาพส่วนมากของคอมพิวเตอร์จะมีความกว้าง 800 พิกเซล ความสูง 600 พิกเซล แต่ปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไป โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://truehits.net/


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.