> สร้างสรรค์งานกราฟิก

ภาพถูกใจกับ Scanner

สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้ ในปัจจุบันสแกนเนอร์แบ่งได้ 2 รูปแบบคือ

 • แบบใส่กระดาษแล้วกระดาษจะเลื่อนผ่านหัวสแกนเอง เรียกว่า Sheet - Fed Scanner
 • แบบวางกระดาษแล้วให้หัวสแกนเลื่อนอ่านข้อมูลจากกระดาษ โดยกลไกการทำงานคล้ายๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร เรียกว่า Flatbed Scanner

แม้ว่าสแกนเนอร์จะมีหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แต่การใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก ความรู้ในการใช้สแกนเนอร์รุ่นหนึ่ง ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่นได้เช่นกัน โดยมีหลักการสแกนพื้นฐานดังนี้

 • เลือกโหมดภาพที่เหมาะสม – โดยปกติสแกนเนอร์จะตรวจสอบประเภทของข้อมูลที่จะสแกนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากนำเอกสารเนื้อหาหนังสือไปสแกน โปรแกรมจะกำหนดโหมดเป็นขาวดำ หรือลายเส้น แต่ถ้านำภาพถ่ายไปสแกน ก็จะใช้โหมดสี อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เช่นกัน
 • กำหนดความละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้งาน – ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution ไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไป โดยเฉพาะถ้าต้องการนำมาใช้งานกับเว็บเพจ เพราะทำให้เสียเวลาสแกนนานเกินไป รวมทั้งเสียพื้นที่ในการจัดเก็บภาพ
 • กำหนดขนาดของภาพให้เหมาะสม - ขนาดของภาพ (Size) สำหรับการทำเว็บ ควรกำหนดให้เท่ากับภาพต้นฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาพเบลอในขั้นตอนการตกแต่งด้วยโปรแกรมแต่งภาพ

หลักการสแกนภาพ

 • เตรียมภาพต้นฉบับ ได้ทั้งข้อความ, ภาพขาวดำ และภาพสี (สแกนเนอร์บางรุ่นสามารถสแกนวัตถุ 3 มิติได้ เช่น กระป๋อง, นาฬิกา ฯลฯ
 • เรียกโปรแกรมสแกนภาพ ตัวอย่างโปรแกรมสแกนของสแกนเนอร์รุ่น Lexmark X1100

โปรแกรมสแกนของสแกนเนอร์รุ่น Lexmark X1100

 • นำภาพหรือวัตถุที่ต้องการสแกน วางบนกระจกของสแกนเนอร์ ปิดฝาของเครื่องกราดภาพเพื่อป้องกันแสงภายนอก

Scanner

 • ตั้งค่าการสแกนภาพ เช่น โหมดภาพ, ขนาดภาพ และความละเอียด
  • ภาพที่ต้องการนำไปใช้ในงานพิมพ์ ควรกำหนดความละเอียด 150 – 300 จุดต่อนิ้ว
  • ภาพที่ต้องการใช้ในการสร้างเอกสารเว็บ ควรกำหนดความละเอียด 72 จุดต่อนิ้ว
 • คลิกปุ่มเริ่มสแกน (แสดงด้วยคำว่า Preview หรือ Start Scan เป็นต้น) ช่วงนี้จะใช้เวลาพอสมควรสำหรับสแกนเนอร์บางรุ่น ทั้งนี้ระหว่างที่สแกนเนอร์ทำงาน ไม่ควรขยับภาพหรือวัตถุ
 • เมื่อเครื่องสแกนภาพต้นฉบับ ภาพจะปรากฏบนหน้าต่างโปรแกรม ผู้ใช้สามารถกำหนดหรือเลือกขอบเขตที่ต้องการได้ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Final หรือ Save (ตามแต่ระบบ)
 • โปรแกรมจะแปลงสัญญาณแล้วส่งภาพไปปรากฏบนหน้าต่างทำงานของโปรแกรมกราฟิก หรือบันทึกเป็นไฟล์ภาพ (ตามแต่ระบบ)

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.