> สร้างสรรค์งานกราฟิก > PhotoShop

หน่วยวัด

การออกแบบงานกราฟิกสำหรับเว็บ จำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของภาพที่เหมาะสมต่อการไปแสดงผลบนหน้าเว็บ หากใช้ภาพขนาดใหญ่เกินไป อาจจะทำให้ไม่ได้สัดส่วนที่พอเหมาะกับพื้นที่ของหน้าเว็บ หรืออาจจะเกิดปัญหาการเลื่อนจอภาพ และหากเล็กเกินไปก็อาจจะทำให้ภาพไม่สดใส สวยงาม การกำหนดขนาดของภาพกราฟิกจึงเป็นส่วนสำคัญก่อนสร้างชิ้นงาน

ขนาดของภาพกราฟิก สัมพันธ์กับมาตราหน่วยวัด ปกติโปรแกรม Adobe PhotoShop จะกำหนดค่าหน่วยวัดเป็น “เซนติเมตร” แต่สำหรับงานออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บจะใช้มาตราหน่วยวัดเป็น Pixel จึงควรปรับแต่งค่าหน่วยวัดก่อนใช้งานโปรแกรม โดยเลือกคำสั่ง Edit, Preferences, General, Units & Rulers


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.