ท้องฟ้า ภูเขา วาดได้ง่ายๆ ด้วย PhotoShop

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Drawing และคำสั่ง Layer Effect สร้างสรรค์ภาพธรรมชาติ

ขั้นเตรียมการ

1) สร้างไฟล์ใหม่ กำหนดขนาดตามต้องการ เช่น 600 x 250 pixels

ท้องฟ้า

1) เลือกสี Foreground / Background ด้วยค่าสี #49B0D9 และ #BCE2EF ตามลำดับ
2) ลงสีด้วยเทคนิค Gradient แบบ Linear จากบนลงล่าง

วาดภูเขาด้วย Pen

1) เลือกเครื่องมือ Pen แบบ Shape Layers

2) วาดทิวเขา ตามต้องการหรือดังตัวอย่าง

3) เติม Effect ให้กับภูเขาด้วย Layer Effect ดังนี้

ท้องทุ่งสีเขียว

1) สร้างเลเยอร์ใหม่ วาดสี่เหลี่ยมท้องทุ่งเติมสีแบบ Linear gradient ด้วยค่าสี #8AA426 และ #6F841F

5) ปรับให้ท้องทุ่งมีลายขรุขระของหญ้าด้วย Filter, Noise, Add Noise

ก้อนเมฆ

1) สร้างเลเยอร์ใหม่ ใช้เครื่องมือวงกลม/วงรีวาดก้อนเมฆด้วยเทนนิคเชื่อม Selection โดยกดปุ่ม Shift

ึ7) เติม Effect ให้กับก้อนเมฆ ดังนี้


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.