> สร้างสรรค์งานกราฟิก > PhotoShop

ความละเอียดภาพสำหรับเว็บ

ภาพที่จะนำมาใช้ในเอกสารเว็บ จะต้องมีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 72 pixels/inch เท่านั้น ดังนั้นหากภาพนั้นมีค่าความละเอียดมาก จะต้องปรับค่าก่อนโดย

  • เลือกเมนูคำสั่ง Image, Image Size…
  • ปรับค่า Resolution ให้เท่ากับ 72 pixels/inch
  • โดยปกติเมื่อมีการปรับค่าความละเอียดของภาพ จะส่งผลต่อขนาดของภาพ (pixel dimensions) ด้วย ดังนั้นจะต้องยกเลิกรายการเลือกของ Resample Image ก่อนผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.