> สร้างสรรค์งานกราฟิก

ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group)

เนื่องจากไฟล์ภาพสกุล GIF แสดงผลได้เพียง 256 สี จึงมีการพัฒนาไฟล์ภาพสกุล JPEG เพื่อสนับสนุนสีได้ถึง 24 bit และคุณสมบัติอื่นๆ อีกคือ

 • สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพสกุลนี้ได้
 • สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ ด้วยเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณหลัก (Lossy compression) โดยนำบางส่วนของภาพที่ซ้ำซ้อนออกไป คงไว้เฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น
 • มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive คล้าย Interlaced
 • มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
 • เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว

อย่างไรก็ตามไฟล์ภาพสกุลนี้ก็มีจุดด้อย คือ

 • พื้นของภาพโปร่งใสไม่ได้
 • ถ้ามีการบันทึกซ้ำหลายๆ ครั้ง จะทำให้คุณภาพของภาพลดลงไปด้วย

ตัวอย่างการแสดงผลภาพ JPEG แบบ Progressive

การเลือกใช้ภาพฟอร์แมต JPEG

ภาพที่เหมาะต่อการบันทึกในรูปแบบ JPEG คือภาพถ่าย ภาพที่วาดด้วยดินสอสี ถ่ายสี หรือระบายด้วยสีน้ำ และภาพอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสี

การบันทึกภาพ JPG ด้วย PhotoShop

 • เลือกคำสั่ง File, Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File, Save as สำหรับการจัดเก็บงานครั้งที่สองและต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ
 • เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จากรายการ Save in:
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name:
 • เลือกประเภทของไฟล์เป็น JPEG (*.JPG, *.JPE) จากรายการ Format:
 • คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ
 • ปรากฏหน้าต่าง JPEG Options ดังนี้

 • กำหนดค่า Quality เพื่อควบคุมคุณภาพของภาพ ไว้ประมาณ 5 - 7 ไม่ควรกำหนดค่าไว้มากเกินไปเพราะจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ และทำให้เสียเวลานานในการโหลดภาพจากเครื่องแม่ข่าย รวมทั้งไม่ควรกำหนดค่าไว้น้อยมาก เพราะจะทำให้คุณภาพของภาพต่ำ ภาพที่แสดงไม่คมชัด
 • กำหนดค่า Format Options
  • กรณีภาพมีขนาดโต ให้เลือก Progressive = 3 เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ Progressive
  • ภาพปกติ ให้เลือกเป็น Baseline Optimized

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.