> สร้างสรรค์งานกราฟิก > GIMP

การใช้งาน GIMP

โปรแกรม GIMP มีลักษณะจอภาพแบบลอยตัว (Floating Window) การควบคุมใช้งานจึงต้องทำงานกับจอภาพที่แยกส่วนกันนี้ และจอภาพหลักของการทำงานจะเป็น Main Window การย้ายหน้าต่างกระทำได้โดยเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่แถบ Title ของหน้าต่างที่ต้องการย้ายตำแหน่ง กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากหน้าต่างไปปล่อย ณ ตำแหน่งที่ต้องการ

แถบเครื่องมือหลัก

เมื่อเลือกใช้เครื่องมือใดๆ จากแถบเครื่องมือ (Toolbar) จะมีรายการคำสั่งย่อยที่ต้องการเลือกเพิ่มเติมในแถบเพิ่มเติม (Option bar)

คำสั่งของเครื่องมือ Color Picker คำสั่งของเครื่องมือ Pencil

แถบเพิ่มเติม (Option bar) ของเครื่องมือแต่ละชิ้น สามารถแยกออกจากหน้าต่างหลัก (Main Window) ได้โดยคลิกที่ชื่อเครื่องมือซึ่งปรากฏที่มุมบนซ้ายของแถบเพิ่มเติม แล้วลากออกจากแถบหน้าต่างหลัก เมื่อต้องการคืนสภาพแถบเพิ่มเติมของเครื่องมือกลับไปไว้ในแถบหน้าต่างหลัก ให้นำเมาส์ชี้ที่ชื่อเครื่องมือที่ปรากฏบนมุมบนซ้ายของแถบเพิ่มเติม จากนั้นลากกลับไปไว้ในแถบหน้าต่างหลัก โดยปล่อยที่เส้นคั่นใต้แถบสี

ย่อ/ขยายหน้าต่างภาพ (Zoom)

การย่อ/ขยายหน้าต่างภาพ หรือการซูม ทำได้โดยเลือกเมนูคำสั่ง View, Zoom… ซึ่งจะปรากฏคำสั่งย่อยให้เลือกใช้ได้หลายลักษณะ นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่ปุ่ม Zoom ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างภาพ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.