> สร้างสรรค์งานกราฟิก > GIMP

บันทึกไฟล์ภาพ (Save)

ภาพที่ผ่านการปรับแต่งและต้องการนำไปใช้งานกับเอกสารเว็บ ควรบันทึกด้วยฟอร์แมตที่เหมาะสม ด้วยคำสั่ง File, Save As… ปรากฏหน้าต่างบันทึกไฟล์ ดังนี้

ฟอร์แมต JPEG

เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น JPEG แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต JPEG ดังนี้

เลือกรายการต่างๆ เช่น Quality กำหนดคุณภาพของภาพ โดยกำหนดค่าประมาณ 50 – 90 แล้วแต่คุณภาพที่ต้องการ กรณีที่ภาพมีขนาดโตมากกว่า 100 พิกเซล ควรเลือกรายการ Progressive เพื่อกำหนดให้ภาพแสดงผลแบบหยาบก่อน แล้วค่อยคมชัดขึ้นตามระยะเวลา สำหรับรายการอื่น ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง”

ฟอร์แมต GIF

เมื่อเลือกฟอร์แมตภาพเป็น GIF แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” จะปรากฏหน้าต่างควบคุมการกำหนดค่าไฟล์ฟอร์แมต GIF ดังนี้

เนื่องจากภาพต้นฉบับเป็นภาพสีในโหมด RGB ดังนั้นเมื่อบันทึกเป็น GIF Format โปรแกรมจะเปลี่ยนโหมดภาพให้มีลักษณะที่เหมาะสม ได้แก่ Indexed Color หรือ Grayscale จึงปรากฏหน้าต่างสอบถามการแปลงโหมดภาพ กรณีที่เป็นภาพสี ให้เลือกเป็น Indexed Color และกรณีที่เป็นภาพเฉดขาว/ดำ ให้เลือกเป็น Grayscale แล้วคลิกปุ่ม Export จะปรากฏรายการควบคุม ดังนี้

กรณีที่ภาพมีขนาดโตกว่า 200 พิกเซล ควรกำหนดคุณสมบัติการแสดงผลภาพให้เป็นแบบหยาบ แล้วค่อยชัดเมื่อเวลาผ่านไป เรียกว่า คุณสมบัติ Interlaced โดยคลิกที่รายการ Interlace แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกไฟล์ในฟอร์แมต GIF


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.