> สร้างสรรค์งานกราฟิก > GIMP

ปรับแต่งสี ความคมชัดของภาพ

การปรับแต่งสี ความคมชัดของภาพ ทำได้โดยเลือกคำสั่ง Layer, Colors หรือ Tools, Color Tools แล้วเลือกคำสั่งย่อยที่ต้องการ โดยคำสั่ง Layer, Colors จะมีผลกับภาพเฉพาะเลเยอร์ที่เลือก ในขณะที่ Tools, Color Tools จะมีผลต่อภาพบนจอภาพทั้งจอ

คำสั่งของ Layer, Colors
คำสั่งของ Layer, Colors

คำสั่งของ Tools, Color Tools
คำสั่งของ Tools, Color Tools

Color Balance

คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งปรับความสมดุลของสีภายในภาพ เช่น ภาพจากกล้องดิจิทัลที่ถ่ายในช่วงที่แสงแดดจัด และอยู่ในพื้นที่สนาม มักจะมีความเข้มของสีเขียวมากกว่าปกติ ดังนั้นคำสั่งนี้จึงใช้ปรับค่าสีให้เหมาะสม หรือสมดุลกันและกัน การทำงานจะมีภาพตัวอย่างแสดงเมื่อมีการปรับค่าสีจากแถบสี

Hue-Saturation

คำสั่ง Hue-Saturation เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ปรับค่าสีของภาพ โดยโปรแกรมจะมีแม่สีหลักของภาพให้เลือก เพื่อเลือกปรับเฉพาะสีใดสีหนึ่งในภาพ จากนั้นปรับความเข้มของเม็ดสี (Hue) ความสว่างของเม็ดสี (Lightness) และความอิ่มตัวของเม็ดสี (Saturation)

เลือกแม่สี แล้วปรับค่าสีจากแถบควบคุม แล้วสังเกตผล เมื่อได้ผลที่ต้องการให้คลิกปุ่ม “ตกลง”

Colorize

คำสั่ง Colorize เป็นคำสั่งปรับแต่งสีของภาพให้มีลักษณะพิเศษ โดยเพิ่มค่าสีให้มากกว่าปกติ หรือน้อยกว่าปกติ เป็นการสร้างภาพด้วย Effect พิเศษที่เกินจริง การใช้งานก็คล้ายๆ กับคำสั่งที่แนะนำมาก่อนหน้า ซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์ทันทีที่เหลือใช้คำสั่ง

Brightness & Contrast

คำสั่งปรับความสว่าง และความคมชัดของภาพ จะใช้คำสั่ง Brightness & Contrast

Threshold

คำสั่งปรับเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดำ


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.