> สร้างสรรค์งานกราฟิก

ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)

ภาพกราฟิกสกุล GIF พัฒนาโดยบริษัท CompuServe จัดเป็นไฟล์ภาพสำหรับการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรก เนื่องจากมีลักษณะเด่น คือ

 • สามารถใช้งานข้ามระบบ (Cross Platform) หมายความว่า คอมพิวเตอร์ทุกระบบ ไม่ว่าจะใช้ Windows, Unix ก็สามารถเรียกใช้ไฟล์ภาพสกุลนี้ได้
 • มีขนาดไฟล์ต่ำ จากเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ ทำให้สามารถส่งไฟล์ภาพได้รวดเร็ว
 • สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ (Transparent)
 • มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
 • มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก
 • เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
 • ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation)

GIF Animation อย่างไรก็ตามไฟล์ชนิดนี้ก็มีจุดด้อยในเรื่องของการแสดงสี ซึ่งแสดงได้เพียง 256 สี ทำให้การนำเสนอภาพถ่าย หรือภาพที่ต้องการความคมชัดหรือภาพสดใส จะต้องอาศัยฟอร์แมตอื่น

ประเภทของไฟล์ GIF

ไฟล์ .GIF มีการพัฒนา 2 รูปแบบ ได้แก่

GIF87

พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1987 เป็นไฟล์กราฟิกรุ่นแรกที่สนับสนุนการนำเสนอบนอินเทอร์เน็ต เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กและแสดงผลสีได้เพียง 256 สี และกำหนดให้แสดงผลแบบโครงร่างได้ (Interlace)

GIF89A

พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เป็นไฟล์กราฟิกที่พัฒนาต่อจาก GIF87 โดยเพิ่มความสามารถการแสดงผลแบบพื้นโปร่งใส (Transparent) และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation) ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกที่มีความสามารถพิเศษโดยนำเอาไฟล์ภาพหลายๆ ไฟล์มารวมกันและนำเสนอภาพเหล่านั้นโดยอาศัยการหน่วงเวลา มีการใส่รูปแบบการนำเสนอลักษณะต่างๆ (Effects)

การบีบอัดภาพ

เทคนิคการบีบอัดภาพสกุล GIF เป็นเทคนิคการบีบอัดคงสัญญาณ LZW (Lempel-Ziv-Welch) Lossless compression โดยข้อมูลเดิมจะถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยวิธีสร้าง Index สีจากสีที่ซ้ำๆ และใกล้เคียงกัน โดยจะ Scan แนวตั้งของภาพทั้งหมด และ Scan แนวนอนของภาพทั้งหมด และเปรียบเทียบว่าแนวใดได้ข้อมูลที่จะบันทึกเป็นไฟล์น้อยกว่ากัน

LZW เป็นชื่อย่อของนักวิจัยชาวอิสราเอล Abraham Lempel และ Jacob Zif ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานไว้ในเอกสารของ IEEE ภายใต้ชื่อเรียก LZ77 และ LZ78

Transparent

คุณสมบัติของไฟล์ GIF ในด้าน Transparent หรือความโปร่งแสงของภาพนับเป็นคุณสมบัติที่เด่นมาก ซึ่งเป็นคุณลักษณะของภาพที่มีการดรอป (Drop) การแสดงสีที่ต้องการ มักจะเป็นสีพื้น เพื่อให้สีที่เลือกโปร่งใส และแสดงผลตามสีพื้นของเบราว์เซอร์


รูปการแสดงภาพ GIF บนพื้นที่มีสีแตกต่างกันไป

Interlaced

เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการแสดงผล เนื่องจากเป็นการแสดงผลแบบโครงร่าง และค่อยๆ แสดงแบบละเอียด โดยใช้หลักการแทรกสอดของเส้นสี โดยปกติการแสดงผลภาพบนอินเทอร์เน็ต จะแสดงผลไล่จากขอบบนของภาพจนถึงขอบล่าง ซึ่งมักจะแสดงผลช้ามาก เพราะต้องรอให้แต่ละส่วนแสดงผลครบทุกความละเอียด แต่ด้วยเทคนิคการแทรกสอด ภาพจะแสดงแบบเต็มรูป แต่แสดงผลแบบหยาบๆ คล้ายๆ กับการแสดงผลแบบเบลอ แล้วค่อยๆ ชัดเจนขึ้นตามเวลา ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพโครงร่างก่อน หากไม่พอใจจะดูก็สามารถข้ามการแสดงผลไปได้เลยทันที เทคนิคนี้จะอาศัยการแสดงผลของเส้นสีทีละเส้นให้แสดงผลแทรกสอดกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกเส้น


การแสดงผลภาพปกติ


การแสดงผลภาพแบบ Interlace

ตัวอย่างภาพที่แสดงผลแบบ GIF Interlace

การเลือกใช้ภาพฟอร์แมต GIF

ภาพที่เหมาะต่อการบันทึกในรูปแบบ GIF คือภาพที่มีสีไม่มากนัก ภาพขนาดใหญ่และมีสีทึบ เช่น ภาพจากคลิปอาร์ตของ Microsoft Office ภาพวาดลายเส้น ภาพตราสัญลักษณ์ ข้อความกราฟิก เป็นต้น

การจัดเก็บภาพ (Save) ภาพในฟอร์แมต GIF87 ด้วย PhotoShop

 • เลือกคำสั่ง File, Save สำหรับการจัดเก็บงานครั้งแรก หรือ File, Save as สำหรับการจัดเก็บงานครั้งที่สองและต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ
 • ปรากฏจอภาพโต้ตอบการทำงาน
 • เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จากรายการ Save in:
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name:
 • เลือกประเภทของไฟล์เป็น CpmpuServe GIF (*.GIF) จากรายการ Format:
 • คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ
 • กรณีที่ภาพนั้นๆ มีหลายเลเยอร์จะปรากฏกรอบโต้ตอบการรวมเลเยอร์

 • คลิกปุ่ม Ok เพื่อรวมเลเยอร์
 • ปรากฏกรอบโต้ตอบการกำหนดค่าเกี่ยวกับ Indexed Color

 • ตรวจสอบค่าสี หรือปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
 • ปรากฏกรอบโต้ตอบการตั้งคุณสมบัติของภาพ

 • ถ้าภาพขนาดเล็ก ให้เลือกเป็น Normal แต่ถ้าภาพมีขนาดโต ให้เลือกเป็น Interlaced แล้วคลิกปุ่ม OK

การจัดเก็บภาพ (Save) ภาพในฟอร์แมต GIF89 - Transparent

ไฟล์ภาพฟอร์แมต GIF89 Transparent ก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์แมตที่นิยมใช้ในการสร้างเอกสารเว็บ ปกติจะใช้กับภาพที่มีสีหรือความคมชัดไม่มากนัก และต้องการให้พื้นหลังของภาพ (Background) มีลักษณะโปร่งใส โปรแกรม PhotoShop มีวิธีการจัดเก็บภาพให้เป็นฟอร์แมต GIF89 Transparent ดังนี้

 • ภาพลักษณะเป็นเลเยอร์ ควรรวมเลเยอร์ก่อนด้วยคำสั่ง Layer, Flatten Image
 • ใช้เครื่องมือ Magic Wand คลิกที่พื้นภาพที่ต้องการทำให้โปร่งใส จะปรากฏเส้น Selection โดยอัตโนมัติ (กรณีที่ต้องการยกเลิกเส้น Selection เพื่อเลือกใหม่ให้เลือกคำสั่ง Select, Deselect)
 • เลือกเมนูคำสั่ง Help, Export Transparent Image…
 • ปรากฏกรอบโต้ตอบเลือกรูปแบบของภาพต้นฉบับ ดังนี้

 • เลือกรายการ My image is on a transparent background ถ้าภาพที่สร้าง มีพื้นเป็นแบบ Transparent อยู่แล้ว
 • เลือกรายการ I have selected the area to be made transparent เมื่อใช้คำสั่ง Selection เลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent แล้ว
 • เลือกรายการ I need to select the area to be made transparent เมื่อขอกลับไปกำหนด Selection เพื่อเลือกสีที่ต้องการกำหนดให้มีโหมดเป็น Transparent ก่อน
 • หากเลือกรายการ 1 หรือ 2 แล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Next ปรากฏกรอบโต้ตอบ ดังนี้

 • คลิกเลือกรายการ Online เพื่อกำหนด Transparent สำหรับภาพนำเสนอผ่านเว็บ แล้วคลิกปุ่ม Next ปรากฏกรอบโต้ตอบ เลือกฟอร์แมตของภาพ เลือกเป็น .GIF

 • โปรแกรมจะตรวจสภาพของรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม Next จากนั้นจะปรากฎกรอบโต้ตอบถามค่าสีที่ต้องการใช้งานกับภาพนั้นๆ โดยสามารถเลือกระดับค่าสีได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับภาพนั้นๆ แล้วคลิกปุ่ม OK

 • ปรากฏจอภาพโต้ตอบ Save As เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพ จากรายการ Save in: ตั้งชื่อไฟล์ภาพโดยพิมพ์ในบรรทัด File name: เลือกประเภทของไฟล์เป็น CpmpuServe GIF (*.GIF) จากรายการ Format: คลิกปุ่ม Save เพื่อยืนยันการจัดเก็บภาพ
 • ปรากฏกรอบโต้ตอบการตั้งคุณสมบัติของภาพ

 • ถ้าภาพขนาดเล็ก ให้เลือกเป็น Normal แต่ถ้าภาพมีขนาดโต ให้เลือกเป็น Interlaced หรือตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK
 • กดปุ่ม Finish รอสักครู่โปรแกรมจะจัดเก็บภาพในฟอร์แมต GIF89

ผู้เขียน

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.