> สร้างสรรค์งานกราฟิก

สีน่ารู้ น่าศึกษา

ระบบสีของคอมพิวเตอร์

ระบบสีของคอมพิวเตอร์ รวมถึงจอโทรทัศน์ เกิดจากการเปล่งแสงสีหลัก 3 สี (เช่นเดียวกับแม่สี) คือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และ สีน้ำเงิน (Blue) เรียกรวมกันว่า RGB โดยมีลักษณะการแสดงผล คือ ถ้าไม่มีแสดงผลสีใดเลยบนจอภาพจะแสดงเป็น “สีดำ” หากสีทุกสีแสดงผลพร้อมกัน จะเห็นสีบนจอภาพเป็น “สีขาว” ส่วนสีอื่นๆ เกิดจากการแสดงสีหลายๆ สี แต่มีค่าแตกต่างกัน การแสดงผลลักษณะนี้ เรียกว่า การแสดงสีระบบ Additiveการเกิดของสีต่างๆ โดยแม่สีทั้งสามสี มาจากค่าความหนาแน่นของแม่สีที่แตกต่างกัน โดยมีค่าความหนาแน่นตั้งแต่ 0 ถึง 255 เช่นสีเหลืองสด เกิดจากสีแดงความหนาแน่น 255 ผสมกับสีเขียว
ความหนาแน่น 255 และสีน้ำเงินความหนาแน่น 76 เป็นต้น

Indexed Color

Indexed Color เป็นโหมดสีที่นิยมใช้กับภาพ GIF โดยมีการเก็บสีเป็นแผงสี (Color Palette) ไม่เกิน 256 สี จากปกติที่สีในโหมด RGB จะเก็บค่าสีได้เป็นล้านๆ สี ในการแสดงภาพคอมพิวเตอร์จะใช้การประมาณค่าที่ใกล้เคียงที่สุด หรือเลียนสีที่ดีที่สุด เพื่อนำเสนอภาพให้ออกมาในผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง จำนวนสีของแผงสี สามารถกำหนดได้อิสระ เช่นบางภาพอาจจะใช้สีเพียง 12 สีก็ได้ ยิ่งจำนวนสีในแผงสีมีน้อยเท่าใด ขนาดไฟล์ภาพก็จะเล็กลงไปด้วยระบบสีทางการพิมพ์

ระบบสี Subtractive มีลักษณะที่ตรงข้ามกับ Additive โดยสีแต่ละสีจะได้จากการลบสีต่างๆ ออกไปจากระบบ ดังนั้น หากไม่มีการแสดงสีใดๆ จะแสดงผลเป็นสีขาว ขณะที่การแสดงสีทุกสี จะปรากฏเป็นสีดำ และสีหลัก หรือแม่สีของระบบนี้ จะประกอบด้วย สีฟ้า (Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) หรือระบบ CMY เป็นระบบสีที่ใช้กับงานสิ่งพิมพ์ ซึ่งมักจะรวมเอาสีดำ มาเป็นแม่สีด้วย จึงเรียกว่าระบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) ในการพิมพ์ 4 สี ภาพสีจะถูกแปลงออกเป็นค่าต่างๆ ของทั้ง 4 สี และค่าเหล่านั้นจะถูกแทนด้วยจุดเล็กๆ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนถ้าใช้แว่นขยายส่อง


ผู้เขียน

  • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.